Køberen af fast ejendom i Italien og Frankrig skal betale omkostningerne forbundet med erhvervelsen af en lejlighed, lejlighed, hus, villa. Hvad er dette beløb?

Italien +393279165079, Rusland +7 9105260101, Frankrig +33 620 331 281

Betalingen af omkostningerne forbundet med indgåelsen af kontrakten om erhvervelse af en lejlighed, lejligheder, villaer, huse, som normalt kaldes "notarudgifter", modtages af notaren. Disse udgifter omfatter:

  • Statsgebyrer for registrering af aftalen og offentliggørelse af transaktionen på realkreditkontoret (5,05 %)
  • Løn til realkreditforvalter (0,10 %)
  • notarhonorarer, de samme i hele Frankrig, er fastsat ved ministerielt dekret
  • omkostninger: omkostningerne ved at fremskaffe de forskellige dokumenter, der er nødvendige for at udarbejde kontrakten.

Eksempelvis: Købes ejendommen i et nybyggeri, ligger omkostningerne i forbindelse med kontraktindgåelsen fra 2,5 til 3 % af salgssummen inklusiv moms (ingen tinglysningsafgifter) Hvis ejendommen tilhører det sekundære marked, er omkostningerne. vil være 7 pct. Disse beløb inkluderer ikke omkostningerne til oversættelse (det er obligatorisk for udenlandske købere) og omkostningerne ved at få et lån.