Skatter i Italien sammenlignet med andre europæiske lande

Hvorfor er dette emne vigtigt? Fordi ejendomsskatter er en vigtig del af familiens budget. Hvorvidt skatterne er høje i Italien sammenlignet med andre EU-lande, lad os finde ud af det.

Ifølge Eurostat (Den Europæiske Unions Statistiske Kontor) viser det sig, at Frankrig er foran alle lande med hensyn til skattetrykket på fast ejendom. Det efterfølges af Storbritannien, Belgien, Grækenland, Spanien og Danmark.

Hvad med Italien? Ifølge tallene ligger Italien på en syvendeplads. Og bedømmelsen er gennemført af Portugal og Polen.

Eurostat påpeger også, at ejendomsskatter fortsat er et meget vigtigt skatteopkrævningselement i Europa. Som det er sædvanligt vokser tallene for skatteopkrævninger, hvilket er meget glædeligt for delstaternes ledere. I Italien udgør boligskatterne i øjeblikket omkring 6 % af BNP. Det, der glæder mig, er, at regeringen gør en indsats for at tiltrække befolkningens interesse for at købe fast ejendom og give alle mulige fordele og behagelige tilbud til fremtidige boligejere.